Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Idag blev lex Maja verklighet

Idag blev lex Maja verklighet
Foto: Shutterstock

Idag röstade riksdagen igenom en ny lagstiftning som gör det möjligt för vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur. Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2019 i Offentlighets- och sekretesslagen.

Vi skrev häromveckan mer om vad den nya lagen innebär, men kortfattat betyder dagens omröstning att riksdagen anser att det ska införas en sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur, så att hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänsten får lämna uppgifter vidare om djurskyddsproblem till den berörda kontrollmyndigheten.

Riksdagen röstade därmed igenom motioner från Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L) och Thomas Finnborg (M). Beslutet går nu vidare till regeringen som lägger fram en proposition om den nya lagen, troligen under hösten 2017.

Djurens Rätt och Svenska Kattskyddsförbundet (Svekatt) föreslog att en lex Maja skulle införas då att katten Maja förra året svalt ihjäl ensam i en lägenhet efter att hennes matte åkt in på sjukhus. Hemtjänsten valde att inte göra något, trots att de visste att katten fanns i lägenheten, med hänvisning till sekretessbestämmelser. Detta resulterade i kattens Majas död.

– Vi gläds åt dagens beslut men det är viktigt att lagstiftningen inte enbart gäller djur som är vanvårdade och sjuka – den bör också omfatta djur som blir lämnade ensamma i bostaden eller som löper risk att bli lämnade, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

3 maj 2017

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem