Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

JO-beslut: Studenter ska få uttala sig kritiskt om slakt

En glad gris bland andra grisar i trängsel.
Veterinärstudenten kritiserade grisslakt i en debattartikel. Bild: Shutterstock

När veterinärstudenten Felicia Hogrell skrev en debattartikel om grisslakt 2019, blev reaktionerna starka från ledningen på Sveriges Lantbruksuniversitet. Justieombudsmannen (JO) kritiserar idag universitetets agerande. Djurens Rätt menar att händelsen har starka kopplingar till att myndigheterna som hanterar djurskydd behöver bli mer oberoende av animalieindustrin.

Efter att veterinärstudenten Felicia Hogrell, idag legitimerad veterinär, fått en debattartikel publicerad i Expressen, fick hela hennes klass på Sveriges Lantbruksuniversitet en föreläsning om vad de ska vara försiktiga med att uttala sig om. Detta trots att debattartikeln handlade om vad Felicia själv upplevt under sin utbildning och vetenskapligt material som publicerats på universitet. Med hjälp av Centrum för Rättvisa skickade Felicia in en JO-anmälan, som Djurens Rätt rapporterat om tidigare. Idag offentliggjordes beslutet, med svidande kritik mot universitetet.

”Innebörden av uttalandena och det sammanhang i vilket de framfördes framstår som en åtgärd för att tillrättavisa Felicia Hogrell med anledning av att hon använt sin yttrandefrihet. Denna åtgärd står i strid med repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.”

Djurens Rätt menar att det är viktigt att studenter ska få uttala sig om det de upplever under sin utbildning och att nuvarande norm kring slakt och köttätande ska få kritiseras. 

Det som sker på slakterierna och i djurfabrikerna är upprörande och behöver belysas mer än vad som görs idag. Det är därför mycket glädjande att yttrandefriheten vann den här gången, men det visar också att mer behöver göras. Djurens Rätt arbetar för att en djurskyddsminister eller djurskyddsmyndighet ska införas, som kan prioritera djurskyddet utan rädsla av att få kritik från uppdragsgivare inom animalieindustrin, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Dagens beslut från JO belyser återigen den starka kopplingen mellan djurfabrikernas intressen och myndigheter, vilket Felicia Hogrell också lyft i andra debattartiklar. 

Se till att djurskydd kan granskas och kritiseras oberoende av animalieindustrins inflytande. Skriv på för en djurskyddsminister och en ny expertmyndighet.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

28 mars 2022

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem