Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Jordbruksverket får i uppdrag att utvärdera minkbranschen

Mink som sitter vid vattnet
Foto: Shutterstock/Oksana.Perkins

Idag kom regeringens uppdrag till Jordbruksverket att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. Uppdraget finns med vid sidan av regeringens förslag om ny djurskyddslag som beslutades om den 11 januari i år.

I uppdraget står att Jordbruksverket ska "bedöma om produktionen, så som den bedrivs i dag, innebär att djuren ges möjlighet att bete sig naturligt. I det ligger att djuren hålls och sköts i en god djurmiljö så att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande samt att beteendestörningar förebyggs."

Djurens Rätt ser positivt på att minkarnas situation utreds men menar att det redan idag finns gott om kunskap och underlag om brister i minkarnas välfärd.  

– Djurens Rätt och många djurvänner med oss har länge kritiserat djurvälfärden i minkbranschen. Minkar är semiakvatiska djur som idag inte har någon möjlighet att få utlopp för sitt behov av simvatten. Ett krav på tillgång till simvatten är ett viktigt steg för att förbättra minkarnas situation, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Uppdraget som kan läsas i sin helhet här, ska redovisas senast den 11 januari 2019.

Läs mer om Djurens Rätts kommentarer till den nya djurskyddslagen.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | Kommunikationsansvarig

16 januari 2018

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem