Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Jordbruksverket om nya djurslag på cirkus

I ett brev till Jordbruksverket den 27 juni konstaterade Djurens Rätt att highland cattle, watussi och dvärgzebu är relativt nya djurslag på cirkusar. Det gäller även änder, katter och getter.

Djurens Rätt bad då Jordbruksverket om ett uttalande under vilka villkor dessa djurslag får användas, dvs. hur de ska hållas, vårdas och skötas på cirkusar i landet. Finns det någon beprövad erfarenhet av dessa djur på cirkusar? Om inte, vad finns det för forskning som stödjer att dessa djur finns med på cirkusar?

I sitt svar, daterat den 15 augusti, skriver Jordbruksverket att highland cattle, watussi och dvärgzebu – som alla är domesticerade nötkreatur - ska hållas och skötas enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15), alltså samma som gäller för lantbruket, även när de är på en cirkus. De ska dock även hållas i enlighet med Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur (DFS 2007:3). Även änder, katter och getter ska hålla enligt dessa generella föreskrifter – för katter gäller SJVFS 2008:5, för änder antingen DFS 2007:3 eller SJVFS 2009:92 och för getter gäller samma föreskrifter som för highland cattle, watussi och dvärgzebu.

Det finns dock ingen forskning om dessa djurs lämplighet på cirkus - men inte heller, skriver Jordbruksverket, något förbud mot att hålla dem i en sådan miljö. I och med att djuren är domesticerade torde det, menar Jordbruksverket, inte vara någon större skillnad på att ha de djuren på cirkus jämfört med att hålla t.ex. hästar, ett djur som är betydligt mer vanligt förekommande på djurcirkusar i Sverige.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

18 augusti 2011

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem