Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Lagförslag om förbud av pälsdjursfarmning i Tjeckien

En grupp på mer än 20 parlamentsledamöter från sex politiska partier lämnar in ett lagförslag om att helt förbjudna pälsdjursfarmer i Tjeckien. Bland författarna finns välkända politiker från hela det politiska spektrumet.

Ordföranden i miljöutskottet Robin Böhnisch välkomnar förslaget och säger:
- Att föda upp och döda djur för päls är knappast acceptabelt på 2000-talet. Arter som mink och räv kan inte domesticeras i tillräcklig utsträckning.

I Tjeckien dödas för närvarande ungefär 20 000 minkar och rävar på pälsdjursfarmer varje år. Dessa farmer har vid upprepade tillfällen kritiserats både av ideella organisationer och av experter på djurvälfärd och etologi. Förslaget har även stöd bland befolkningen. I en opinionsundersökning genomförd i november förra året svarade 70 % av de tillfrågade att de vill att landet ska förbjuda pälsdjursfarmer, rapporterar djurrättsorganisationen Svoboda zvířat.

Enligt det inlämnade förslaget till ändringar i djurskyddslagen ska uppfödning av djur enbart eller främst för deras päls förbjudas. Befintliga pälsdjursfarmer bör ges en övergångsperiod fram till slutet av 2018 och jordbruksdepartementet kommer också att kunna ge ett ekonomiskt bidrag för att mildra effekterna av lagen för uppfödare som lägger ner sin verksamhet.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall | Författare till handboken Förändra!, ansvarig för pälsfrågor

4 mars 2016

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem