Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Livsmedelsverket censurerar slakteriernas skrik

Foto: Erik Lindegren

Tidningen FoodMonitor har upprepade gånger begärt ut filmklipp inspelade av officiella veterinärer på svenska slakterier. Tidigare kom klippen med ljud, men nu har Livsmedelsverket börjat ta bort ljudet från slakterierna på de klipp som lämnas ut. När till och med skriken från slakterierna börjar censureras av myndigheterna kanske det som pågår har gått alldeles för långt?

Under slutet av 2019 publicerade FoodMonitor filmklipp som tagits inne på svenska slakterier av officiella veterinärer. Klippen – som en enligt offentlighetsprincipen hade begärts ut från ansvarig myndighet, Livsmedelsverket – skickades ut med ljud.

När tidningen i början av 2020 begärde ut liknande filmklipp kom istället filmklippen utan ljud. Enligt FoodMonitor var beskedet först att filerna var för stora att skicka med ljud, sedan att ”ljudet inte tillför ärendena någon sakuppgift och därför inte behöver tas om hand för arkivering”.

FoodMonitor har ett annat perspektiv på saken och skriver: ”Att djurskriken tagits bort från Livsmedelsverkets filmklipp är beklämmande – och strider mot den öppenhet som myndigheten påstår sig stå för.”

Djurens Rätts etolog Anna Harenius håller med och tror att anledningen till att ljuden från slakterierna tas bort är något helt annat.

- När till och med ljud börjar censureras av myndigheter kanske det som pågår bakom slakternas stängda dörrar har gått alldeles för långt?

I september förra året fick Djurens Rätt rätt mot Länsstyrelsen i Hallands län efter att myndigheten maskat så mycket information i begärda dokument att det inte ens framgick vilka djur som dokumenten handlade om. Djurens Rätt överklagade mörkningen och Kammarrätten i Göteborg gav Djurens Rätt rätt.

Djurens Rätt arbetar för alla de djurs var liv och öde inte blir hörda och sedda. Gör skillnad du också genom att välja bort dem från tallriken.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

22 april 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem