Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Miljontals fiskar sjuka och skadade i Skottlands laxindustri

Foto: Compassion in World Farming

Nya filmer från Skottlands fem största laxuppfödningar visar hur miljontals fiskar utsätts för svårt lidande. Upp till en fjärdedel av laxarna överlever inte till dagen då de ska slaktas.

I Skottland finns en av världens största laxindustri som exporterar sina produkter runt om i världen. Men bakom ord om gott djurskydd finns kassar där laxarna hålls instängda i omkring två år. De kan drabbas av missbildningar och sjukdomar.

Allt detta framkommer i ett nytt filmmaterial från Skottlands fem största laxuppfödningar, inspelat av Compassion in World Farming. Filmerna visar blinda fiskar med hud som lossnar, bitar av kroppsdelar som saknas och alger som växer i öppna sår.

Många laxar drabbas av laxlöss som leder till sår på fiskarnas kroppar. Metoderna för att bekämpa lössen i laxindustrin är stressande och ofta ineffektiva. Upp till en fjärdedel av laxarna överlever inte till slaktdagen.

Putsarfiskar används som en metod för att bekämpa havslöss. Också putsarfiskarna drabbas av liknande lidande som laxarna och dödligheten hos dem är stor. När laxarna slaktas kasseras de putsarfiskarna som fortfarande lever.

Skottlands fiskuppfödningar är också ett stort hot mot miljön. Antibiotika och kemikalier riskerar att hamna i närliggande vatten.

Compassion in World Farming uppmanar nu den skotska regeringen att stoppa den stora tillväxten av laxindustrin som sker.

Djurskyddsproblemen är allvarliga också i svensk fiskuppfödning och även här görs det satsningar på en ökad produktion. Enligt Djurens Rätt är det problematiskt att satsa på ökad produktion i den här branschen - det behövs istället bättre djurskyddslagstiftning för fiskar och satsningar på forskning om djurvälfärd.

Läs mer om fiskar här och om problem med parasiter och användandet av putsarfiskar. Se vårt seminarium om djurskydd vid slakt av fiskar.

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

23 mars 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem