Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Möss utsatta för svårt lidande - djurförsök stoppas

Möss som används i djurförsök i burar på ett laboratorium
Djuren på bilden är inte desamma som djuren i artikeln. Foto: Uno L/Shutterstock

Ett beviljat tillstånd för djurförsök har dragits tillbaka efter att allvarliga brister som utsatt möss för ett stort lidande upptäckts. Flera möss hittades döda i sina burar.

I januari 2018 genomförde länsstyrelsen i Stockholm en kontroll av djurförsöksverksamheten vid Prekliniskt laboratorium på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, vilket är samma djurförsöksanläggning där den kritiserade kirurgen Paolo Macchiarini genomförde sina djurförsök.

Under kontrollen granskades flera djurförsök och ett av dem gällde nio möss som utsatts för djurförsök i oktober och november 2017.

Djurförsöken hade godkänts av Stockholms södra regionala djurförsöksetiska nämnd i september 2014, men under kontrollen kunde länsstyrelsen konstatera att vad djuren utsatts för inte överensstämde med det som angavs i ansökan.

Enligt ansökan ska mössen utsättas för strålning men behandlas och skyddas på ett sätt som gör att de inte far illa. Men när journalen granskades visade det sig att flera av mössen utsatts för en dödlig stråldos som de inte fått tillräcklig behandling för, och de har utsatts för ett svårt lidande. I journalen finns ord som ”found dead”,”died” och”sacrificed”.

Ett utdrag ur journalen från Prekliniskt laboratorium på Karolinska universitetssjukhuset

Ett utdrag ur journalen från Prekliniskt laboratorium på Karolinska universitetssjukhuset

Efter inspektionen drogs tillståndet som rör dessa djurförsök tillbaka av den ansvariga djurförsöksetiska nämnden, något som är väldigt sällsynt och avspeglar det allvarliga i händelsen.

Djurens Rätts kommer att fortsätta granska detta fall. Här kan du läsa den kompletta bakgrunden till händelsen

Staffan Persson

Staffan Persson | Sakkunning djurförsök

23 oktober 2018

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem