Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om fångstredskap trots få förbättringar

I mitten av juni beslutade Naturvårdsverket om nya föreskrifter om fångstredskap vid jakt efter att Djurens Rätt tillsammans med andra intresseorganisationer och myndigheter med flera gett sina synpunkter. Med stor besvikelse ser vi att Naturvårdsverket inte har lyssnat på merparten av våra synpunkter utan istället prioriterat att använda sitt tidigare förslag med små omformuleringar.

Djurens Rätt hade synpunkter på nästan varje paragraf i de nya föreskrifterna eftersom många fångstredskap som nu fortsatt kommer att vara godkända inte har utvärderats ur djurskyddssynpunkt på väldigt lång tid eller ens överhuvudtaget. Till exempel kommer det fortfarande vara godkänt att använda slagfällor för duvhökar, stockfällor för mårdar, fotsnaror för rävar och användning av lockdjur i fällor för rovdjur.

Det finns mycket som tyder på att de här fångstredskapen orsakar stort lidande hos de djur som blir fångade eller blir satta som lockdjur, både fysiskt och psykiskt. Trots det anser sig Naturvårdsverket vara nöjda med ändringarna och skriver till och med att ändringarna kommer bidra till minskat onödigt lidande.

Vissa mindre ändringar kommer att minska risken för att djur utsätts för lidande vilket Djurens Rätt såklart ser positivt på, faktumet kvarstår dock att många fortsatt godkända fångstredskap kan skapa extremt mycket onödigt lidande.

Den nya föreskriften träder i kraft 1 augusti 2018.

Läs mer om de nya föreskrifterna och remissvaren

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

17 juli 2018

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem