Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Nederlag för minkarna i riksdagen

Den 27 april tog riksdagen ställning till en rad motioner från båda de politiska blocken som krävde bättre förhållanden för minkar på pälsfarmer. Kraven på förbättringar fälldes dock av regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna. Röstsiffrorna blev 177 mot 132 till minkarnas nackdel, medan 5 ledamöter avstod från att rösta och 35 var frånvarande.

- Det här är en enorm besvikelse, säger Djurens Rätts ordförande Camilla Björkbom. Redan 2003 slog en statlig utredning fast att uppfödning av minkar i burar bryter mot djurskyddslagen. Sjuttio procent av befolkningen vill ha ett förbud mot minkfarmning, något som redan är verklighet i flera andra länder i Europa. Vad krävs egentligen för att politikerna ska lyssna?

V och MP driver krav på ett förbud mot pälsdjursuppfödning, medan S vill se strängare regler. Enskilda ledamöter från regeringspartierna vill också se ett slut på minkfarmningen.

Dock beslutades att fortsätta arbetet med att förkorta djurtransporterna, både nationellt och inom EU (256 ja-röster mot 57 nej-röster) samt, som väntat, att det ska införas ett förbud mot att kastrera smågrisar utan bedövning (159 ja-röster mot 156 nej-röster). Riksdagen vill också ha ett utökat förbud mot djursex - regeringen ska nu återkomma med ett förslag på hur sexuellt utnyttjande av djur inkluderas i djurskyddslagen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

27 april 2011

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem