Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Nej till internationella lån till företag som konkurrerar med hjälp av sämre djurvälfärd

Djurens situation är tyvärr ofta bortglömd i internationella sammanhang. Djurens Rätt verkar från vårt håll genom de internationella organisationer vi etablerat samarbete med. När vi ser en möjlighet att påverka ett specifikt utfall då agerar vi.

Djurs lidande behöver minska världen över. Djurens Rätt verkar därför genom eller tillsammans med globala aktörer för att kunna skapa förändring. Ibland ser vi även chansen att påverka vid aktuella händelser.

För en tid sedan uppmärksammade vi IFC (en del Världsbanken) på ett lån som skulle beviljas för 50 miljoner US dollar till företaget Pronaca i Ecuador. Enligt civilsamhällesorganisationer i Ecuador som vi har haft kontakt med är Pronaca ett skandalomsusat bolag som konkurrerar på djurens bekostnad. Våra ansträngningar räckte inte hela vägen och lånet beviljades, men vår representant för Norden i IFC var den enda som föreslog att avslå lånet helt och hållet.

En liknande händelse utspelade sig för ett år sedan. Då med framgång. Det gällde då Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, EBRD, som tänkte bevilja ett lån till MHP, ett stort ukrainskt företag som exporterar kycklingkött till EU och konkurrerar med hjälp av sämre djurvälfärd. Den gången kontaktade vi vår representant i EBRD, vilket flera andra organisationer i EU också gjorde. Vi uppmärksammade även dåvarande handelskommissionären i EU på detta lån. Vi vann framgång här och inga lån beviljades.

Djurens Rätt har också fortsatt att arbeta för att förhindra att EU stimulerar import av animaliska produkter från Ukraina från företag som konkurrerar med hjälp av sämre djurvälfärd. Den 31 maj i år skrev vi ett brev till Sveriges handelsminister med uppmaning att inte öka Ukrainas tillgång till EU:s marknad så länge landet inte har anpassat sin djurskyddslagstiftning till samma nivå som EU.

Handelsavtal, lån till länder och företag kan stimulera ett starkare djurskydd världen över. Men om det inte finns någon strategi för hur djurskyddsnivån ska höjas och hur djurvälfärden ska kunna förbättras, då är risken stor att det leder till försämringar för djuren. Tyvärr ser vi allt för ofta exempel på detta.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund | Samhällspolitisk chef

18 juni 2021

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem