Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

No Animal Left Behind - stoppa djurtransporterna!

Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals / Eyes On Animals

Varje år transporteras fler än en miljard kycklingar, hönor, grisar, nötdjur, hästar, får och getter inom EU och till länder utanför EU. Transporterna kan pågå flera dagar eller till och med veckor och djuren utsätts för stort lidande som utmattning, uttorkning, sjukdomar och skador. Många djur dör i samband med transporterna.

Vi uppmanar EU-kommissionen att se till att lidande förebyggs och att transporter av levande djur begränsas och ersätts.

Djurens Rätt kräver

  • Förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • Transport av levande djur för slakt och avel måste ersättas av transport av kött och genetiskt material.
  • Max 8 timmars transporttid. Den maximala tiden bör vara kortare för en del djurslag.
  • Fungerande kontroll av djurtransporter och kännbara konsekvenser när överträdelser görs.

Under 2021 har vi en unik chans att få EU-kommissionen att besluta om att göra en översyn av all djurskyddslagstiftning på EU-nivå om djurhållning - bland dem djurtransporterna - i livsmedelsindustrin.

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

16 maj 2021

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem