Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Nu behövs kameraövervakning på slakterier

Foto: Shutterstock (kamera), Erik Lindgren (grisar)

Gårdagens avslöjande som visade djurplågeri på ett slakteri i södra Sverige har aktualiserat frågat om kameraövervakning på svenska slakterier. Djurens Rätt ser flera argument för att kameraövervakning borde införas, inte minst för att slakterier inte är vilken verksamhet som helst - det är en verksamhet som är förenad med stora risker för ett omfattande lidande.

TV4 Nyheterna visade den 12 januari skakande bilder på djurplågeri vid ett KRAV-certifierat slakteri i Skåne. Bilderna, som ursprungligen kommer från organisationen Djurrättsalliansen, visar hur djuren slås med kedjor, sparkas i huvudet och slaktas när de fortfarande är vid medvetande.

Bilderna har aktualiserat behovet av, och diskussionen kring, kameraövervakning på svenska slakterier. Djurens Rätt anser att det finns flera argument för att en övervakning över verksamheten på slakterier är angelägen.

  • Det skickar en signal om att djurskydd vid slakt är av hög prioritet.
  • Slakterier är inte vilken verksamhet som helst. Det är en verksamhet som är förenad med stora risker för omfattande lidande. Därför är det viktigt att kontrollen av djurskyddslagstiftningen fungerar även för djuren som befinner sig på slakterierna. 
  • Det kan underlätta djurskyddskontroller om veterinärer och länsstyrelsernas djurskyddshandläggare kan få tillgång till ett filmade materialet som en dokumentation av händelser och incidenter.
  • Kameror kan placeras där det kan vara svårare med annan inspektion, som inne i system för gasbedövning till exempel eller i andra trånga utrymmen där det är svårt att komma åt att se.
  • Kameraövervakning kan förebygga att djur behandlas dåligt i samband med slakt genom vetskapen om att kameran finns där. Den kan också bidra till förbättringar av rutiner på slakterierna, till exempel i samband med avlastning, uppstallning, drivning, fixering, bedövning och avblodning, genom att inspelningarna gör det möjligt att gå tillbaka, se och utvärdera.

Det är dock viktigt att en kameraövervakningen inte ersätter officiella veterinärer och  länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer på plats på slakterierna.

Sveriges Veterinärförbund har i ett uttalande ställt sig bakom kravet på en kameraövervakning av slakterier och skriver: "Sådana kameror kan underlätta myndigheternas övervakning av hur djuren hanteras både i realtid och i efterhand. SVF anser att ansvariga myndigheter, i detta fall Jordbruksverket, bör införa ett sådant krav på övervakningskameror även i Sverige."

Länder som har infört kameraövervakning på slakterier är bland annat England och Skottland.

Djurens Rätt arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Genom ditt stöd kan vi fortsätta göra skillnad för djuren.

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

13 januari 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem