Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Nu vill EU stoppa sojakorvar och vegoburgare

Nu vill EU stoppa sojakorvar och vegoburgare
Foto: Polina Yanchuk/Shutterstock

Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdsutveckling har röstat igenom ett förslag som ska förhindra vegetabiliska produkter som vegoburgare och sojakorvar att kallas för sojakorvar eller vegoburgare. Ett desperat försök från köttbranschen att stoppa utvecklingen mot mer vego menar kritiker.

I samband med omröstningen om CAP, EU:s gemensamma jordbrukspolitik, röstade Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdsutveckling (AGRI) den 1 april igenom ett tillägg som förhindrar företag från att använda termer i beskrivningen av vegetabiliska produkter som annars används av animaliska sådana – som korv, burgare eller biff.

Endast produkter som innehåller kött från djur ska få heta korv, burgare eller biff enligt samma modell som redan finns i t.ex. Frankrike om utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling får se de vill.

Eurogroup for Animals, den euroepiska koalition som Djurens Rätt tillhör, ser beslutet som ett sätt för köttbranschen att bromsa utvecklingen mot mer vego, och poängterar att termer som "natural" och"farm fresh" får användas om animaliska produkter från djur som fötts upp i storskaliga djurfabriker och att det finns en större risk att konsumenten missleds av sådana formuleringar än av vegetabiliska sådana.

Det nederländska djurpartiet Partij voor de Dieren, som nyligen har fått ett mandat i EU-parlamentet, skriver i en kommentar till beslutet att ett förbud mot termer som vegetabiliska biffar och vegetarisk korv inte kommer stoppa efterfrågan på produkterna, utan bara riskerar göra det mer komplicerat för konsumenten som vill välja sådana produkter.

Tillägget som röstades igenom går också ett steg längre och vill också förhindra användningen av begrepp som "yoghurt style", "cheese imitation" eller "butter substitute".  Sedan tidigare finns ett beslut från EU-domstolen om att termer som "smör", "grädde", "yoghurt", "mjölk" och "ost" endast får användas för produkter som innehåller mjölk från kor, samt att det tydligt måste framgå att vegetabiliska produkter är just vegetabiliska.

Eurogroup for Animals menar att hela beslutet är olyckligt och att det inte finns någon risk för att konsumenter förvirras av produktens innehåll, samt att många idag efterfrågar just sådana produkter. De poängterar också att vegetabiliska motsvarigheter ofta är bättre för klimatet, något som ligger i linje med EU:s miljömål och att EU:s gemensamma jordbrukspolitik inte borde ta beslut som negativt inverkar på en utveckling mot mer vego.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

2 april 2019

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem