Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Ny utredning ett långsamt steg mot att förbjuda uppbunden djurhållning

Enligt en ny utredning gjord av Jordbruksverket står 235 000 nötkreatur, 17 500 hästdjur och 200 getter uppbundna i Sverige idag. Det innebär att de är så pass begränsade i sin rörelsefrihet att de inte kan vända sig om. I och med den nya djurskyddslagen ska djur inte längre få hållas uppbundna rutinmässigt, något som Jordbruksverket nu utrett.

När riksdagen röstade igenom den nya djurskyddslagen tillsatte de även en utredning för att titta på konsekvenser av att se till att djur ska hållas lösgående. De positiva konsekvenserna för djuren redogörs inte i samma utsträckning som de ekonomiska eftersom riksdagen redan har tagit ställning till att lösgående djurhållning är viktigt. I Jordbruksverkets utredning framkommer det ett antal konsekvenser för företagen som fortfarande har uppbunden djurhållning, såsom mjölkproducenter och ridskolor.

Förslaget i utredningen är att svenska företag ska få hela 10 till 15 år på sig att nå upp till kravet att hålla alla djur lösgående. Detta trots att inga nya stallar har fått byggas med uppbundna system för nötkreatur sedan 2010.

I vissa andra länder finns redan beslut om att alla djur ska hållas lösgående. Däribland i Danmark där inga hästar får stå i spilta längre och inga mjölkkor ska få stå uppbundet efter år 2027.

Djurens Rätt påverkar

Att ha djuren lösgående ger stora välfärdsförbättringar. Djurens Rätt har under utredningsperioden både skickat in skriftliga synpunkter och framfört dem muntligt till Jordbruksverket. Framförallt borde övergången till helt lösgående system ske så fort som möjligt, 15 år med fortsatt fastbundna djur är inte rimligt. Ekonomiska aspekter ska inte få gå utöver djurvälfärdsmässiga.

Läs hela utredningen här.

 

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

1 juli 2019

Kor

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem