Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Nytt filmat material visar hur fiskar plågas vid slakt

Foto: Animal Equality

Organisationen Animal Equality har filmat undercover på ett fiskslakteri i Skottland. Bilderna visar hur laxar utsätts för ett enormt lidande.

Materialet visar hur många laxar är medvetna efter misslyckad bedövning, att fiskarnas gälas skärs upp trots att fiskarna är vid medvetande, att gälarna slits sönder av personalens fingrar istället för med skalpell, att fiskar klubbas (klubbningen är bedövningsmetoden) upp till sju gånger per individ, att de faller eller slängs ned på golvet och lämnas att kvävas.

I ett öppet brev, signerat av 70 världsledande experter inom vattenbruk, forskare inom djurvälfärd och djurskyddsorganisationer uppmanar Animal Equality ministrar i Storbritannien att införa relevant djurskyddslagstiftning för fiskar och andra vattenlevande djur, liksom djurskyddskontroller och krav på utbildning.

En av de experter som signerat det öppna brevet är Ulf Erikson vid det norska forskningsinstitutet SINTEF. Ulf Erikson var en av föreläsarna vid Djurens Rätts seminarium om djurskydd vid slakt av fiskar, i maj 2020 - seminariet går att se här.

Djurens Rätt arbetar för bättre lagstiftning och mer forskning vad gäller slakt av fiskar. Det behövs:

  • Ett förbud mot koldioxidbedövning av fiskar. De flesta fiskar i det svenska vattenbruket bedövas fortfarande med koldioxid trots att metoden sedan länge avråtts från och kritiserats för att vara ineffektiv och plågsam.
  • Mer resurser till forskning om bedövning av fiskar vid slakt.
Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

18 februari 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem