Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Nytt uppdrag i nationella djurförsökskommittén för Djurens Rätts Staffan Persson

Staffan Persson, längst till vänster i nedre raden. Foto: Jordbruksverket

När den nationella kommittén för skydd av djur som används i djurförsök fick en ny sammansättning så utsågs Djurens Rätts Staffan Persson till kommitténs nya andre vice ordförande.

Nationella kommittén för skydd av djur som används i djurförsök har funnits sedan januari 2013 och är resultatet av ett EU-direktiv om en satsning på alternativ till djurförsök.  Kommittén ska verka för att utvecklingen inom djurförsöksverksamheten sker i enlighet med de 3 R:en: att ersätta djurförsök med andra metoder (replace), att minska antalet djur (reduce) och att förfina, i betydelsen minska lidandet (refine).

Jordbruksverket har i dagarna förändrat sammansättningen på kommittén då verket sett att kompetensen inom kommittén behövt breddas, och i samband med förändringen utsågs Djurens Rätts sakkunnige i djurförsöksfrågor, Staffan Person, till kommitténs andra vice ordförande.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

30 maj 2019

3R

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem