Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Nytt virus påminner om riskerna med den industriella djuruppfödningen

Några smutsiga grisar som hålls trångt ihop syns ovanifrån

Ett nytt virus har upptäckts hos grisar inom den kinesiska köttindustrin. Forskare menar att viruset kan smitta människor och riskerar att leda till en ny pandemi om det muterar. 

Idag skriver BBC om att ett nytt virus har upptäckts i Kina. Återigen kommer viruset från djur, i detta fall grisar. Än så länge smittar inte viruset mellan människor, men forskare menar att viruset har potential att mutera och i värsta fall leda till en ny pandemi.

– Detta är en ny påminnelse om de stora riskerna med att behandla djur på det sätt som vi gör idag. Grisarna inom köttindustrin utsätts för stress och hålls tätt inomhus. Det är gynnsamma förhållanden för virus att snabbt få fäste och spridas, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt. 

Forskarna menar att arbetare på slakterier och i grisköttsindustrin i Kina har blivit smittade av det nya viruset. Att arbetare i dessa miljöer är särskilt utsatta är känt sedan länge. Under coronapandemin har arbetare på slakterier runt om i Europa och i USA blivit sjuka i högre grad än andra. Detta har väckt en debatt bland annat i Tyskland om de dåliga arbetsförhållandena i köttindustrin med låga löner och långa arbetspass i farliga miljöer. Inte sällan är de som jobbar i denna miljö inhyrd personal från låglöneländer.

– Det är lätt att förstå att ingen, varken människor eller andra djur, kan må bra i den här miljön. Oavsett om det nya viruset leder till ännu en pandemi eller inte så står det klart att köttindustrin är en av de huvudsakliga riskfaktorerna för uppkomsten och spridningen av nya virus, säger Anna Harenius.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo | Politiskt sakkunnig

30 juni 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem