Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Officiellt: Djurens Rätt siktar stort och grundar World Federation for Animals

Foto: Shutterstock

Den 8 februari presenteras World Federation for Animals, en global organisation med syfte att påverka lagstiftningen för djurens välfärd på FN-nivå. Djurens Rätt har gått ihop med andra stora djurrätts- och djurskyddsorganisationer för att med förenade krafter skapa en förändring för djuren på en global nivå.

Djurens Rätt är en av grundarna av World Federation for Animals. Det är en organisation med högt ställda ambitioner så för att få veta lite mer om det här initiativet ställde vi några frågor till Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt och nybliven styrelseledamot i World Federation for Animals.

Varför är Djurens Rätt med och grundar World Federation for Animals?
- Djurens Rätt vill skapa möjligheter för global politisk påverkan för djurrätt och djurskydd, att ta det hela vägen upp i FN-systemet. Fram tills idag fanns det inget globalt nätverk som för djurens talan. Nu finns det en sådan röst!

Finns det ett behov av ett globalt nätverk för djurrätts- och djurskyddsorganisationer?
- Det finns tiotusentals djurskyddsorganisationer världen över, som stöds av tiotals miljoner människor, men deras intressen - och därmed djurens intressen - är inte väl representerade på den globala politiska nivån. Det finns ingen global organisation för att förena, representera och fokusera organisationerna.

Varför är ett globalt nätverk viktigt?
- Branscher, myndigheter och många ideella organisationer har någon form av global representation vid FN eller andra internationella forum för att bäst representera deras gemensamma intressen. Djurrätts- och djurskyddsrörelsen har inte det.

Var finns möjligheterna?
- Även om det i viss mån finns nationella och regionala djurskyddsinitiativ, så har dessa inte tillräcklig stor räckvidd för att nå till de globala politiska nivåerna som FN:s miljö-, livsmedels- och jordbruksorganisationer, Världshälsoorganisationen, Världsbanken, Världshandelsorganisationen och olika FN-konventioner etc. Genom att skapa förändring här kan stor effekt för många djur uppnås. Detta gör också att det blir ännu viktigare att enskilda länder visar vägen, något Sverige skulle kunna bli bättre på.

Varför så mycket fokus på FN?
- FN är det ultimata styrande organet i världen. När politiken når till den nivån skapar det nya standarder och sprids till nationell och lokal politik över hela världen.

Vad vill Djurens Rätt med World Federation for Animals?
- Vi ser det här samarbetet som ännu ett verktyg för Djurens Rätt att göra det vi är bäst på; att göra mest skillnad för de som är flest och har det sämst. Oavsett var någonstans i världen de djuren befinner sig.

Hur kan jag stötta World Federation for Animals?
- World Federation for Animals utgörs av organisationer. Så genom att du stödjer Djurens Rätt hjälper du inte bara till att göra skillnad för djuren i Sverige, utan du hjälper också till att lyfta djurrättsfrågor till en ny, global nivå.

Djurens Rätt arbetar för de djur som är flest och har det sämst. Tack vare ditt stöd kan vi förändra världen för djuren.

Linn Åkesson

Linn Åkesson | Kommunikationschef

8 februari 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem