Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Otillräcklig respons från EU-kommissionen för uppropet End Pig Pain

En gris hålls fast och kastreras
Foto: Andrew Skowron/Otwarte Klatki

I november överlämnades uppropet End Pig Pain till den ansvarig EU-kommissionären Vytenis Andriukaitis. Uppropet hade mer än 1 miljon underskrifter, som Djurens Rätt hjälpte till att samla in, för att förbättra livet för Europas grisar. EU-kommissionens svar på uppropets krav har precis kommit och det är tyvärr en besvikelse.

Miljoner grisar runt om i Europa utsätts för kastrering, svansklippning, tandklippning och tandslipning, trots att mycket av detta har varit förbjudet i EU i mer än 20 år. Under 16 månader pågick den EU-omfattande kampanjen End Pig Pain, som satte fokus på situationen för Europas grisar, där Djurens Rätt var en av många europeiska organisationer som deltog.

Uppropet avslutades i oktober förra året då mer än 1 miljon namnunderskrifter hade samlats in, många från Sverige. Det överlämnades den 18 november till Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär med ansvarar för hälsofrågor och livsmedelssäkerhet.

Nu när EU-kommissionens formella respons på uppropet End Pig Pain har kommit så är det ett svar som tas emot med besvikelse från Eurogrop for Animals, koalitionen inom EU som samordnade uppropet och kampanjen.

Kommissionär Andriukaitis medger allvaret i situationen, men erbjuder inga konkreta förslag eller svar på uppmaningarna i uppropet eller hur villkoren för grisarna ska förbättras. Istället hänvisas det till EU:s plattform för djurskydd och att branschen med den ska ges möjlighet att på eget bevåg reducera antalet grisar som utsätts för dessa ingrepp.

Som en del i uppropet ställdes krav om att det skulle sättas ett datum för när utfasningen av kastrering av grisar skulle vara genomfört i EU, men det kravet nämns inte ens i kommissionens svar.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

5 februari 2019

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem