Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Pilbågsjakt oacceptabelt ut djurskyddsperspektiv - samlad kritik från djurskyddsorganisationer

Organisationerna Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen går ut i samlad kritik mot förslaget om att tillåta jakt med pilbåge i Sverige. Förslaget är ute på remiss från Naturvårdsverket och har föreslagits träda i kraft 1 januari 2019.

– Vi motsätter oss kraftfullt en legalisering av pilbågsjakt av flera skäl. I ett land som Sverige kan vi inte acceptera några andra jaktmetoder än de som är effektivast, snabbast och skonsammast för de jagade djuren, säger Johan Beck-Friis, generalsekreterare för Svenska Djurskyddsföreningen.

Oberoende vetenskapliga studier som finns kring pilbågsjakt visar en tydligt ökad risk för skadeskjutning av djur som jagas med pil, jämfört med traditionell jakt med kul- och hagelvapen. Under jakttiderna för rå- och hjortdjur råder dessutom tidvis hårda och varierande vindar, vilket ytterligare ökar risken för skadeskjutning då ballistiken för en pil jämfört med kul- och hagelammunition är avsevärt sämre. Vid en skadeskjutning tar det även längre tid att ladda en ny pil och skicka iväg den med god precision, än att skjuta ett nytt gevärsskott.

Erfarenheter från andra länder visar förutom fler skadeskjutningar även en förlängd tid från träff till död för påskjutna djur, när man jämför pil med kula. I amerikanska handböcker för bågjägare talas om väntetider på upp till 20 minuter innan djuret dör, även om man träffat rätt.

I Naturvårdsverkets förslag finns inget tydligt motiv till varför Sverige ska öppna upp för bågjakt, förutom att denna jaktform är tillåten i bland annat Finland och Danmark.

Organisationerna menar att detta argument inte kan motivera att utsätta levande djur för ökade risker att skadas och plågas vid jakt. Bågjakten tillför inget som inte jakt med kul- och hagelvapen redan klarar av.

Jakt får inte innebära att man ökar de djurskyddsmässiga riskerna bara för att ge jägarna mer spänning i upplevelsen.

– Vi hoppas att Naturvårdsverket tar till sig saklig, opartisk information i frågan och drar tillbaka sitt förslag. Vi anser att Sverige av djurskyddsskäl måste få behålla förbudet mot bågjakt, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | fd kommunikationschef

15 augusti 2018

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem