Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Rätt att företräda djur i domstol

Den amerikanska delstaten Connecticut har antagit en lag som är unik i USA – den tillåter domare att utse advokater och jurister som företrädare för hundar och katter i rättegångar som rör djurplågeri.

Många brott mot djur leder till aldrig till åtal eller så blir straffet väldigt lindrigt.

– Det finns en problematik i kopplingen mellan hur människor hanterar sina djur och hur lagen hanterar djuren. De är de enda kännande varelserna som faller i den s.k. egendomskategorin, vilket försvagar deras rättsliga position, säger Kathy Hessler, professor vid Lewis & Clark Law School.

De personer som kan utses som företrädare för djuren i Connecticut har möjlighet att göra utredningsinsatser, som till exempel att granska polisjournaler och intervjua inspektörer och veterinärer, och att argumentera inför domstol.

– Mitt jobb är att få domstolen att behandla djurskyddbrott som en allvarlig brottslighet. Vi måste förändra inställningen att ”det är bara en hund”, säger advokat Thompson Page till tidningen The Bulletin.

Myndigheterna i Connecticut upprätthåller en förteckning över potentiella talespersoner för djuren på sin webbplats som är jurister, men därtill finns det en mängd volontärer som håller ögonen öppna för möjliga fall.

I och med att lagen är ny är det ännu för tidigt att bedöma dess effektivitet.

– Det handlar inte bara om djur och juridik. Det handlar framförallt om att forma vårt tänkande kring djur och om att förändra vårt beteende gentemot djur. Som med alla oförrätter i människans historia måste lagstiftningen vara beredd på att anpassas till tiden. Det kan bland annat byta att alla kännande varelser ska ha rätt få sin röst hörd i kontakt med domstolar eller myndigheter, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella ärenden vid Djurens Rätt.

Källa

Abused animals now have a (human) voice in these courts, The Bulletin, 28 augusti 2017

 

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | Kommunikationschef

30 augusti 2017

usa

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem