Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Regeringen har lyssnat - vill ta fram en plan för att begränsa djurförsöken

Foto: Shutterstock

I dagarna fattade regeringen beslut om att ge Jordbruksverkets 3R-center i uppdrag att kartlägga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att begränsa användandet av försöksdjur, så långt det är möjligt. Djurens Rätt uppvaktade regeringen med denna fråga senast i februari. Vi framhöll då vikten av att ta fram handlingsplaner för att fasa ut djurförsöken.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat till våra krav. Detta är ett steg i rätt riktning säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Utöver de miljontals fiskar som dödas vid provfiske, som är en typ av djurförsök, avslutas försök på omkring 400 000 individer i Sverige varje år. Möss och zebrafiskar är de djur som utsätts för försök i störst utsträckning men även exempelvis råttor, marsvin kaniner och hundar finns med i statistiken.

Försöken görs bland annat för att forskare vill lära sig mer om hur olika organ fungerar och för att testa kemikalier och livsmedel innan de godkänns. Förutom att försök på djur är djupt problematiskt ur ett etiskt perspektiv är de många gånger också ineffektiva, dyra och osäkra.

För att komma till rätta med de etiska och vetenskapliga problemen med att använda djur i forskning och säkerhetstester har EU:s medlemsstater genom försöksdjursdirektivet åtagit sig att bidra till utveckling och validering av alternativa metoder enligt 3R (Replace, Reduce, Refine).

Medlemsstaterna ska vidta alla övriga åtgärder som de anser lämpliga för att uppmuntra forskning på detta område. Det har nu gått över tio år sedan direktivet antogs och fram tills nu är Nederländerna det enda landet i EU som antagit en plan för utfasning av djurförsök. Djurens Rätt driver just nu en kampanj för att EU ska agera.

Djurens Rätt hoppas att regeringens initiativ kommer att leda till att vi äntligen får se en verklig minskning i antalet försöksdjur som utsätts för onödigt lidande varje år och kommer fortsätta arbeta för att det ska bli verklighet.

Djur som utsätts för djurförsök har förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Därför är djurförsök oacceptabelt. Djurens Rätt arbetar för att ersätta djurförsöken med djurfria metoder.

Peter Hultgren

Peter Hultgren | Sakkunnig djurförsök

12 april 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem