Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Rekord – 118 parlamentariker vill se en kommissionär för djurskydd

Nötdjur i en beteshage.
Foto: Shutterstock

I början av veckan ställde sig 118 europaparlamentariker bakom en muntlig fråga för att stödja att en EU-kommissionär bör ha med “djurskydd” i titeln. Detta är i linje med den kampanj som Djurens Rätt drivit sedan förra året. En tredjedel av de svenska parlamentarikerna stod bakom frågan och med det massiva stödet blev händelsen ett historiskt rekord.

Måndagen den 10 januari stod det rekordstora antalet, 118 parlamentariker, bakom en muntlig fråga som initierades av Niels Fuglsang (S&D, Danmark). Tidigare har 158 parlamentariker, och mer än 145 000 medborgare visat sitt stöd för kampanjen om att införa en EU-kommissionär för djurskydd, #EUforAnimals.

Djurens Rätt har, tillsammans med över 40 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer i EU, startat kampanjen med målet att stärka djurskyddet i unionen genom att se till att ansvarig kommissionär får djurskydd i sin titel. I dagens läge är EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides, också ansvarig för djurskyddet men det framgår inte i titeln. Genom att ändra titeln till “kommissionär för hälsa, livsmedelssäkerhet och djurskydd” skulle ansvaret och uppdraget för att främja djurs välfärd bli tydligare och mer prioriterat. Bland annat skulle ett direktorat för djurskydd, en avdelning för administration för en sakfråga, inrättas. 

Det känns fantastiskt att frågan fick ett så stort stöd! Det behöver förtydligas vem som har det politiska ansvaret för djurskyddet inom EU. Allt för ofta ser vi skandaler från djurindustrin i EU, inte minst från djurtransporter. Därför uppmanar Djurens Rätt EU att inrätta en djurskyddskommissionär, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

De svenska europaparlamentariker som står bakom frågan

De svenska parlamentariker som skrivit under den muntliga frågan är Alice Bah Kuhnke (MP), Emma Wiesner (C), Jakop Dalunde (MP), Jessica Stegrud (SD), Jytte Guteland (S), Malin Björk (V) och Pär Holmgren (MP).

Den muntliga frågan går att läsa i text här.

70 % är för en EU-kommissionär för djurskydd

Enligt en enkät, som genomfördes juni 2021 av Ipsos, är 70 % av EU-medborgarna för en EU-kommissionär för djurskydd. Av de svenskar som tillfrågades var hela 82 % för tillsättandet av en sådan kommissionär. 

Vill du också att djurskyddet får ta större plats i EU och att vi får en djurskyddskommissionär med “djurskydd” i titeln?
 

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund | Samhällspolitisk chef

13 januari 2022

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem