Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Sillarnas skador och död vid trålning ska studeras i nytt projekt

Foto: Four Oaks/Shutterstock

Fiskarna som fångas i det kommersiella fisket omfattas inte av djurskyddslagen. Uppskattningsvis dödas flera tusen miljarder fiskar inom det globala fisket varje år. Nu ska forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med danska forskare ta reda på mer om sillarnas lidande och död i samband med fisket.

Fiskarna i fiskeindustrin räknas inte i antal individer, de mäts i ton och kilon. Därför är det svårt att veta exakt hur många fiskar som dödas årligen, men globalt rör det sig uppskattningsvis om flera tusen miljarder fiskar. En vanlig dödsorsak inom det kommersiella fisket är kvävning i luften när fiskarna tagits upp ur vattnet, vilket är mycket utdraget och plågsamt. Den hanteringen är möjlig och ses som laglig i Sverige eftersom vilda fiskar inte omfattas av djurskyddslagen.

Nu ska Albin Gräns med kollegor vid Sveriges lantbruksuniversitet i ett nytt  forskningsprojekt undersöka hur fiskar av arten sill dör i fisket. Syftet med projektet är att belysa hur fiskar dör i samband med trålning i de öppna vattenmassorna (så kallat pelagiskt fiske som är fångst av fiskar som lever i de öppna vattenmassorna och inte vid botten) och att undersöka om fångstmetoderna kan utvecklas så att avlivningen sker på ett bättre sätt ur ett djurvälfärdsperspektiv.

Forskarna kommer att studera fiskarna under expeditioner med trålare i Nordsjön, där sill lever i stora stim på öppet hav. Fiskarnas tillstånd, till exempel skador som uppstått under fångsten, kommer undersökas, liksom hur och när fiskarna dör.

Projektet sker i samarbete med danska forskare, organisationen Dyrenes Beskyttelse och en dansk pelagisk producentorganisation och finansieras av den amerikanska organisationen Open Philantrophy. 

Läs mer

Djurens Rätt arbetar för de djur som är flest och har det sämst. Tack vare ditt stöd kan vi förändra världen för djuren.

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

21 juni 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem