Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Situationen i Ukraina

Krig. Det är något som alltid drabbar människor och djur hårt.

För oss som befinner oss på avstånd från våldet kan det vara svårt att sortera bland de känslor som krig väcker. Djurens Rätt har som organisation både vänner och arbetskollegor i Ukraina. Det gör att vi är lite mer emotionellt engagerade än vad som vanligtvis är fallet. Konsekvenserna för djuren i Ukraina är svår att greppa, även efter flera månader av krig.

Vi har kontakt med våra kollegor i Ukraina och gör vad vi kan för att hjälpa dem i denna svåra och eländiga situation. Djurens Rätt gick omgående in med hjälp och har som tydlig målsättning att fortsatt att bistå dem med stöd, både vad gäller deras arbete för djuren direkt och i deras uppdrag för oss. Vi har i det närmaste daglig kontakt med lokala organisationer och samarbetspartners.

I lägen som dessa vill många hjälpa till. Det är dock ofta svårt att veta exakt vad som är det bästa sättet att göra detta på. Djurens Rätt stödjer våra ukrainska vänner och kollegor utifrån deras önskemål och det vi praktiskt kan göra från vår horisont i Sverige idag. Är du medlem i Djurens Rätt kan du vara trygg med att ditt stöd också omfattar djurrättsrörelsen i Ukraina.

Många undrar om de kan skänka pengar för att hjälpa djuren i Ukraina. För att underlätta för detta har Djurens Rätt öppnat ett av våra 90-konton för gåvor till djuren i Ukraina.

Plusgiro 90 00 63-9

Alla gåvor till plusgirokontot 90 00 63-9 kommer oavkortat att gå till att hjälpa djuren i Ukraina. Alla insamlade medel kommer att fördelas till behövande organisationer på plats. Detta kommer att gå till de mest akuta behoven, samt stöd till insatser som kommer att krävas på längre sikt.

Ekonomiska bidrag och förnödenheter till ett värde av mer än 700 000 kr har hittills förmedlats till organisationer och volontärer i och kring Ukraina. 

Vi uppmanar alla att även stödja de insatser som görs för människor som är på flykt. Försäkra dig om att insamlingarna sker via organisationer som ingår i Tryggt givande från Giva Sverige, samt kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Makt ger inte rätt. Makt förpliktigar till ansvar. Det är ett grundfundament i Djurens Rätt. Den aggression som pågår nu från Rysslands sida är oförsvarbar. Våra tankar är med alla människor och djur i Ukraina - och vi kommer finnas där för att hjälpa dem på de sätt vi kan.

Benny Andersson
Generalsekreterare
Djurens Rätt

Läs också: Dogman donerar djurfoder till Ukraina

Benny Andersson

Benny Andersson | Generalsekreterare

25 februari 2022

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem