Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Skakande film från lettisk minkfarm - krav på europeiskt pälsfarmsförbud

Foto: Dzīvnieku brīvība

Hur ser det ut på minkfarmerna när inte media eller djurskyddsinspektörer är närvarande? Smygtagna bilder av en tidigare anställd på en minkfarm i Lettland visar hur minkar blir slagna och hur skadade eller sjuka minkar lämnas att dö. Nu höjs kraven återigen för ett förbud mot pälsdjursuppfödning i hela EU.

"It’s a life of pain, injury, sickness, filth and death" - så beskrivs minkfarmen Baltic Devon Mink, den största i Lettland som håller nästan 100 000 minkar. Under våren 2021 tog en djurrättsaktivist jobb på farmen. Och fick där lära sig, och se, vad minkarna utsätts för när ingen utomstående ser på.

Filmen, släppt av organisationen Dzīvnieku brīvība, är skakande att ta del av. I filmen blir minkar slagna, stampade på och lämnas att dö med stora sår på kroppen. De minkar som klarar ett liv i en trång gallerbur gasas till döds innan pälsen tas från dem.

Se hela filmen här

Vi vill varna för obehagliga bilder.

Minkfarmen Baltic Devon Mink var också en av många i Europa som drabbades av ett utbrott av coronaviruset. Enligt den anställde på farmen gjordes inget för att tillräckligt skydda personalen från att smittas av minkarna, eller tvärtom.

Samma person kunde också avslöja hur anställda på farmen påverkas psykiskt av arbetsvillkoren och hur minkarna behandlas. De flesta jobbade inte mer än ett par månader innan de sade upp sig.

I slutet av förra veckan gick Djurens Rätt, tillsammans med ett 40-tal andra organisationer, ut i ett gemensamt upprop med en uppmaning om att avveckla farmerna till Sveriges regering och riksdag. Efter att SARS-CoV-2 spridits på majoriteten av Sveriges minkfarmer i höstas, införde regeringen ett tillfälligt avelsförbud under 2021. För att undvika risken att smittspridning ska uppkomma framöver kräver nu organisationerna i det gemensamma uppropet att regeringen snarast tar fram en avvecklingsplan för minkfarmerna i Sverige.

Och på EU:s ministerråd för jordbruk och fiske, Agrifish, den 28–29 juni kommer frågan om ett förbud mot pälsuppfödning i Europeiska unionen att tas upp. Det är delegationerna från Nederländerna och Österrike som har initierat en diskussion om att stoppa pälsuppfödning i hela EU och Djurens Rätt har uppmanat landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) att stödja initiativet.

Pälsdjursfarmning är en dödlig industri. Varje år plågas och dödas mer än 100 miljoner djur runt om i världen för sin päls i intensiva produktionssystem. Men de trånga burarna orsakar inte bara ett lidande för djuren, utan har nu visat sig utgöra ett hot mot folkhälsan. Det är hög tid för ett globalt förbud mot pälsdjursuppfödningen, för djuren och för folkhälsan. Det är dags för Sverige att avveckla minkfarmerna för gott.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

27 juni 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem