Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Skandalbilder från djurförsökslaboratorium i Belgien

Skandalbilder från djurförsökslaboratorium i Belgien
Möss dödas med hjälp av en penna.

I smygtagna bilder från ett laboratorium i Belgien går det att se hur djuren dagligen utsätts för plågsamma försök och hur deras välmående försummas.

Mellan mars och juni i år tog en utredare från den belgiska djurrättsorganisationen GAIA jobb som vaktmästare på Vrije Universiteit i Bryssel. Universitet är ett av de i Belgien där djurförsök förekommer och under sin anställning kunde utredaren bevittnade hur försöksdjur dagligen utsattes för plågsamma försök, försummades och hur de gavs otillräcklig vård och omsorg.

http://www.gaia.be/en/news/undercover-university-hospital-jette-campus-free-university-brussels-vub-gaia-reveals kan du läsa mer om avslöjandet och se hela filmen.

Grisar, möss, råttor och kaniner används inom universitets medicinska och biologiska forskningsavdelningar - grisar används i experiment om cancer och fertilitets, möss används i så kallade överlevnadsstudier (de injiceras med cancerceller för att mäta tillväxten av tumörer och det mäts sedan hur lång tid det tar för försöksdjuren att dö) och råttor utsätts för invasiva hjärnexperiment där elektroder sätts in i deras hjärnor för att mäta hjärnaktivitet. Det gjordes experiment på möss i ett projekt om ångest och depression och med elektroderna i hjärnan utsattes djuren för grymma och ålderdomliga försöksmetoder, som att tvingas simma, att tvingas ta sig fram genom en labyrint samt exponering för ljus och mörker.

Överträdelser av den belgiska lagstiftningen kunde rutinmässigt dokumenteras av utredaren, särskilt gällande avlivningsmetoder. Möss dödas t.ex. med hjälp av pennor och saxar, och nyfödda möss placeras i en frys för att dö. Detta är bara några exempel på grymma, oacceptabla och/eller olagliga avlivningsmetoder som går att se på filmerna.

I filmerna går också att se överfulla burar och stereotypiskt beteendemönster hos djuren – det går t.ex. att se hur möss och råttor hoppar upp och ner eller oavbrutet springer runt i cirklar. Ansvariga forskare informerade, men agerade inte. Vidare filmades hur grisar halshöggs, hur kaniner som föddes med hjärtfel ändå användes i försök i över ett år liksom hur forskningspersonalen avlägsnade och ignorerade varningsetiketter om överbeläggning och skador på burarna.

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg | Ansvarig för internationella frågor

30 november 2016

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem