Hoppa till huvudinnehåll

Skriv på mot nya djurförsöksanläggningar på Mauritius

Skriv på mot nya djurförsöksanläggningar på Mauritius
Foto: Jo-Anne McArthur/WeAnimals

Ett beslut av Mauritius regering kan leda till att paradisön börjar bygga nya anläggningar för djurförsök där främst apor skulle utsättas för plågsamma försök.

Mauritius är redan idag världens näst största exportör av apor till djurförsök. Många av aporna fångas in från det vilda och skickas till USA och länder i EU. Men ett nytt beslut av Mauritius regering kan komma att leda till att djurförsök börjar göras också på Mauritius och att nya djurförsöksanläggningar byggs upp.

Tusentals djur, främst apor varav många är viltfångade, riskerar att stängas in på djurförsökslaboratorier på Mauritius.  Och då EU inför allt striktare regler mot djurförsök finns en överhängande risk för att företag skulle söka sig till Mauritius för att utföra djurförsök, ett land som inte har samma regelverk eller kontroller. Detta vore en väldigt negativ utveckling - vi behöver satsa på alternativ till djurförsök istället för att bygga nya djurförsöksanläggningar, vi behöver avveckla laboratorier runt om i världen, inte bygga fler.

Organisationen Cruelty Free International, en av Djurens Rätts internationella samarbetspartners, har tillsammans med lokala djurorganisationer på Mauritius startat ett upprop för att stoppa utvecklingen av en djurförsöksverksamhet på Mauritius. Skriv gärna på uppropet här: www.change.org/p/cruelty-free-international-say-no-to-the-decision-to-allow-animal-experiments-to-take-place-in-mauritius.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Kampanjsamordnare

13 februari 2017

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem