Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Skrivelse till landsbygdsministern - angeläget att satsa på 3R-center

Djurens Rätt har skickat en skrivelse till regeringen för att påminna om vikten av att ta med en finansiering av ett 3R-kompetenscentrum i höstens budget.

Det finns ett EU-direktiv som säger att medlemsstaterna på nationell nivå ska se till att alternativa metoder främjas och att information om dessa sprids. Djurens Rätt menar att det är mycket positivt att regeringen har gett berörda myndigheter i uppdrag att, tillsammans med Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor, utforma 3R-strategier samt att redovisning av arbetet ska ske. Men det är också av allra största vikt att centret får en finansiering som möjliggör arbetet. 

Ett väl fungerande kompetenscentrum kan också förbättra den djurförsöksetiska prövningen. De ideellt arbetande regionala djurförsöksetiska nämnderna har inte rimliga förutsättningar att utföra prövning enligt djurskyddslagstiftningen som det ser ut i dag. De saknar handläggarstöd och har vanligen inte den särskilda kompetens som behövs. Vidare har de ingen att rådfråga i 3R-frågor.  Ett väl fungerande 3R-kompetenscentrum kan bidra till att förbättra förutsättningarna för de regionala djurförsöksetiska nämnderna. 

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | Kommunikationsansvarig

2 september 2016

3R

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem