Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Slut på dödandet av tuppkycklingar i USA

Inom USA:s äggindustri mals 200 miljoner nykläckta tuppkycklingar till döds varje år. Men nu har branschen beslutat att detta ska upphöra från år 2020.

Inom äggproduktionen överallt i världen så föds det både hon- och hankycklingar. Honkycklingarna fyller en funktion inom äggbranschen genom att de värper ägg, medan hälften av de som kläcks – tuppkycklingarna – inte fyller någon funktion för uppfödarna. De dödas därför direkt, vanligtvis mals de ner levande, medan de i Sverige istället gasas till döds. 15 000 nykläckta tuppkycklingar drabbas av detta öde varje dag bara i Sverige.

Denna hantering ser likadan ut världen över. I den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen har det tagits steg för att förbjuda dödandet av tuppkycklingar men förbudet möttes av hinder när en tysk domstol nyligen slog fast att hanteringen ligger i linje med tysk djurskyddslag. Det görs dock forskning kring att könsbestämma ägg innan kläckning - men nu kan USA ev. hinna före.

För det kan bli USA som blir det första land i världen som sätter stopp för dödandet av tuppkycklingar, men inte genom en lagförändring utan genom att beslut taget av äggbranschen själva. United Egg Producers, en grupp som representerar 95 procent av alla äggproducenter, meddelade igår att dödandet av nykläckta tuppkycklingar ska upphöra från år 2020 – ett beslut som berör omkring 200 miljoner tuppkycklingar varje år.

Lösningen är densamma som den forskning som görs i Tyskland - att istället könsbestämmas äggen innan kläckning och ta bort de ofödda tuppkycklingarna innan de föds.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

10 juni 2016

usa

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem