Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Sojakorv är inte längre korv i Frankrike

Foto: Shutterstock

För drygt ett år sedan skrev vi om hur Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdsutveckling har röstat igenom ett förslag som ska förhindra vegetabiliska produkter som vegoburgare och sojakorvar att kallas för sojakorvar eller vegoburgare. I EU väntar frågan fortfarande på att beslutas om, men nu har Frankrike gått i förväg.

Ett desperat försök från köttbranschen att stoppa utvecklingen mot mer vego menar kritiker om beslutet från EU:s utskott för jordbruk och landsbygdsutveckling (AGRI) den 1 april 2019 som förhindrar företag från att använda termer i beskrivningen av vegetabiliska produkter som annars används av animaliska sådana – som korv, burgare eller biff. Endast produkter som innehåller kött från djur ska få heta korv, burgare eller biff.

Mer än 14 000 har redan skrivit under Djurens Rätts upprop mot förslaget i EU där frågan kommer gå vidare för beslut. Men i veckan har Frankrike gått före och antagit en ny lag som förbjuder sojakorv att säljas under benämningen korv.

Eurogroup for Animals, den euroepiska koalition som Djurens Rätt tillhör, ser beslutet i EU och i det i Frankrike som ett sätt för köttbranschen att bromsa utvecklingen mot mer vego, och poängterar att termer som "natural" och ”farm fresh" får användas om animaliska produkter från djur som fötts upp i storskaliga djurfabriker och att det finns en större risk att konsumenten missleds av sådana formuleringar – vilket är ett av argumenten för förbudet - än av vegetabiliska sådana.

Sedan tidigare finns ett beslut från EU-domstolen om att termer som "smör", "grädde", "yoghurt", "mjölk" och "ost" endast får användas för produkter som innehåller mjölk från kor.

Om Europaparlamentets jordbruksutskott får som de vill kommer inte längre sojakorvar och vegoburgare att få kallas sojakorvar och vegoburgare. Hjälp oss påverka det slutgiltiga beslutet!

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

4 juni 2020

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem