Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Ställ om till en grön och hållbar livsmedelsförsörjning – genomför Farm to Fork

En hand som håller i jord med en grön grodd

Idag den 23 mars 2022 hålls en debatt i Europaparlamentet följt av beslut och uttalande gällande livsmedelsförsörjningen i EU. Djurens Rätt, tillsammans med vår samarbetsorganisation i EU, vill betona vikten av att följa den beslutade Farm to Fork-strategin och även intensifiera detta arbete.

I strategin finns lösningar om en mer hållbar livsmedelsförsörjning som ställer om till att bättre klara klimatutmaningarna, ökar andelen växtbaserade livsmedel samt möjliggör för mindre lantbruk på bekostnad av de allra största djurfabrikerna.

Det är viktigt att tänka på att det som sker nu i EU är en prishöjning av foder, inte en matkris som det ibland kan låta, och som sådan så är det djurfabrikerna som drabbas. Det visar att systemet med djurfabrikerna är sårbart och istället för att stödja ett sårbart system så bör EU fortsätta enligt planen i Farm to Fork-strategin. Flera forskare argumenterar för samma sak.

Med Farm to Fork-strategin kommer en omställning till en mer växtbaserad livsmedelsproduktion, den innefattar en mer resurseffektiv användning av mark och innebär en frångång från de största djurfabrikerna. Strategin är i huvudsak ett svar på den klimatkris vi står inför, men strategin innehåller även flera goda djuretiska ambitioner.

Illustration av Farm to Fork-strategin

Just nu förs en diskussion om hur EU ska agera i samband med Rysslands krig mot Ukraina. Lobbyorganisationer som tjänar på djurindustrierna vill se ekonomiskt stöd för foder till deras verksamhet samt att Farm to Fork ska få vänta. Djurens Rätt menar att detta vore att återigen hålla ett ohållbart system under armarna. Svaret är definitivt inte att ompröva eller pausa Farm to Fork. Tvärtom så finns lösningar på våra utmaningar i just Farm to Fork för att närma oss ett framtida hållbart livsmedelssystem.

Vi uppmanar våra svenska Europaparlamentariker att tänka på detta i debatten och vid omröstning.

 

För att kunna fortsätta driva vårt arbete behöver vi din hjälp.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund | Samhällspolitisk chef

23 mars 2022

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem