Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Starkt stöd för Djurens Rätts krav på regeringen

Foto: Peter Nilson

Efter att bilderna på magra och vanvårdade djur på en av Arlas gårdar blev offentliga är det nästan 31 000 personer som har valt att skriva under Djurens Rätts upprop för att regeringen måste ta sitt ansvar. Den 17 februari lämnades uppropet över till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Länsstyrelserna har ansvaret att kontrollera att djurskyddslagstiftningen levs upp till. Också företagen har kontrollsystem. Det är bra att det finns flera system som syftar till att säkra djurskyddet, men privata initiativ får aldrig ersätta den statliga kontrollen. 

För trots den lagstiftning och de kontrollsystem som finns idag, befinner sig djuren i mjölkindustrin i en utsatt situation.

- Nyligen uppdagades att Arlas kvalitetsprogram ”Arlagården” inte fungerar när bilder på vanvårdade och magra kor kom ut i media. Nu får det vara nog och vi märkte att många med oss höll med om det. Därför startade vi på Djurens Rätt ett upprop där allmänheten har kunnat säga sitt genom att skriva under, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Det som Djurens Rätt och allmänheten kräver genom uppropet är:

  • Regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson måste avsätta mer resurser för att säkerställa en tillräcklig och fungerande djurskyddskontroll.
  • Rättsväsendet måste också ges instruktioner om att prioritera upp djurskyddsfrågor. Det ska inte få ta 6 månader innan ett vanvårdsfall tas upp till prövning.

Idag lämnar Djurens Rätt över de 30 927 namnunderskrifter som samlats in till Jennie Nilsson. 

- Den stora skara som skrivit under kraven visar att folket vill ha förändring. Vi hoppas nu att landsbygdsministern och regeringen också inser det och väljer att ta till de åtgärder som krävs, säger Camilla Bergvall.

Bakgrund

Den 29 januari 2020 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning extremt magra kor som vadade i sin egen avföring hos en svensk mjölkproducent som varje vecka levererade tusentals liter mjölk till mejerijätten Arla. Detta trots Arlas kvalitetsprogram ”Arlagården” som ska, enligt Arla själva, säkerställa att mjölken produceras på ett ansvarsfullt sätt och att lagstiftning följs.

Under flera år har konsumenter mötts av bilden av glada, fria och välmående kor i Arlas Bregott-reklam. Avslöjandet från Uppdrag Granskning visar på något helt annat och att en stark röst för djuren är nödvändig. Hjälp oss göra skillnad!

Sarah Mansouri

Sarah Mansouri | Ansvarig Välj Vego

17 februari 2020

Kor

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem