Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Stoppa onödigt lidande på slakterierna - förbjud elbadsbedövning

En kycklingkropp upphängd i benet
Foto: Lucian Coman/Shutterstock

Industriell djurhållning innebär stora risker för smittspridning, men det ökar också lidandet för djuren. Inte minst på landets slakterier där tiotusentals individer hanteras varje dag. Bristfälliga eller ineffektiva metoder kan mångdubbla det här lidandet, alldeles i onödan. Elbadsbedövning är den metod som är i särklass sämst för kycklingar och hönor. Nu måste våra politiker verka för ett förbud, det skriver Djurens Rätt i en debattartikel på Altinget.se

Nästan alla kycklingar och hönor slaktas i dag med bedövningsmetoder som kan vara extremt stressframkallande. Detta på grund av att otroligt många djur ska slaktas på väldigt kort tid. En typ av bedövning som bevisat skapar extra lidande är den så kallade elbadsbedövningen. Kycklingarna och hönsen som bedövas på det sättet hängs först upp i sina ben, för att sedan föras vidare med huvudet ner i ett elektrifierat vattenbad.

  Så här går bedövning med elbad till

  Fortfarande bedövas hälften av alla Sveriges kycklingar på slakterier med elbad. Det är en bedövningsmetod som länge fått kritik från den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Det snabba slakttempot ökar riskerna att misslyckas med framför allt elbadsbedövningen.

  För att metoden ska fungera krävs det att:

  • Människorna som hanterar fåglarna har tid att hänga upp dem lugnt och försiktigt.
  • Fåglarna inte sprattlar, då de annars riskerar att få en stöt på en annan kroppsdel.
  • Rätt frekvens på elen användas i vattenbadet.

  Så är ofta inte fallet. Elbadsbedövning kräver också att fåglarna får halsarna uppskurna snabbt efteråt för att inte vakna till liv om de blev bedövade. Det här är något vi såg allvaret kring när Guldfågeln missade att bedöva och avbloda tio kycklingar i elbadet på sitt slakteri och Atria hade brister kring detta under den här sommaren.

  Den andra hälften av kycklingarna bedövas på ett stort slakteri i Sverige, genom gasbedövning. Med gasmetoden slipper kycklingarna hängas upp i benen och de hanteras mindre av människor. Men, inte heller detta är optimalt eftersom koldioxidgasen kan framkalla ångestkänslor innan djuren blir medvetslösa. Andra metoder för bedövning är få eftersom de kräver ett långsammare slakttempo.

  Sammanfattningsvis är elbadsbedövning den metod som är sämst för kycklingar och hönor, och en metod som borde fasas ut snarast. Men det räcker inte. Slakttempot måste anpassas för att varje kyckling ska garanteras en korrekt bedövning och avlivning.

  I dag leder jakten på billigt kött till att tiotusentals individer slaktas, varje dag, på bara ett enda slakteri. Vi behöver därmed minska konsumtionen drastiskt.

  Riskerna för lidande måste minskas i livsmedelsindustrin. Inte bara under djurens liv, utan också under deras sista ögonblick i livet. För att göra skillnad som politiker finns det tre råd vi kan ge:

  1. Minska upphandlingen av kycklingkött.
  2. Ställ strikta upphandlingskrav på det som ändå köps in.
  3. Verka för ett förbud mot elbadsbedövning i Sverige och EU.

  Läs debattartikeln i sin helhet på Altinget.se

  Porträttbild på Camilla Bergvall

  Camilla Bergvall | Riksordförande

  6 oktober 2020

  Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

  Bli medlem