Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Studie konstaterar brister på svenska djurparker och cirkusar

En leopard ligger på en trädstock och och tittar mot kameran

För små utrymmen för djuren och anmärkningar på skötsel av hovar och djurens hull – Sveriges lantbruksuniversitet pekar i en studie på brister i djurhållningen på svenska djurparker och cirkusar.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara har i en studie från 2017 granskat protokollen från djurskyddskontroller utförda på 28 svenska cirkusar och 179 djurparker mellan åren 2010 och 2014. Studiens syfte var att undersöka hur data från officiella djurskyddskontroller kan användas för att bedöma situationen för djuren vid svenska cirkusar och djurparker.

Granskningen av djurskyddskontrollerna kunde konstatera på flera brister på svenska djurparker och cirkusar. Som att:

  • 9 % av cirkusarna och 14 % av djurparkerna uppfyllde inte kraven på skötsel av hovar, klövar och päls
  • 10 % av cirkusarna och 9 % av djurparkerna fick anmärkningar gällande djurens hull
  • 17 % av djurparkerna fick anmärkningar på grupphållningen av djuren.
  • Nära en tredjedel av djurparkerna uppfyllde varken utrymmeskraven eller kraven på berikning
  • Cirkusdjur hade ofta för lite utrymme och motionsmöjligheter

Data från svenska officiella djurskyddskontroller inkluderar mått som erhålls genom att studera själva djuren (djurbaserade mått), och mått på yttre faktorer såsom stallmiljö och skötsel (resurs- och skötselmått). Sammantaget visade studien att djurparker med brister i inhysningens utformning, underlag eller djurens utfodring oftare hade brister även i minst ett djurbaserat mått.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

22 januari 2019

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem