Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Svenska forskare bidrog till djurförsök med apor i Singapore

Porträttbild av en apa av rasen krabbmakaker
Foto: David Havel/Shutterstock

I en vetenskaplig artikel som publicerades i april framgår det att forskare utsatt en apa för långvarigt lidande. Forskarna opererade bland annat bort apans iris på ena ögat och lät honom leva med det i sex månader innan han dödades.

Flera av forskarna är associerade med Karolinska Institutet i Sverige, men deltog i forskning som utfördes i Singapore. För att undersöka en behandling mot diabetes transplanterades celler av en bukspottkörtel till ögat av en krabbmakak med diabetes typ-2. Transplantationen gjordes för att undersöka hur synen och diabetesen påverkades, innan apans hela iris opererades ut. Hela den vetenskapliga artikeln om studien går att läsa här

Den 15-åriga krabbmakaken levde i en bur och hade innan experimentet tvingats äta en högfettsdiet i fem år som gett honom diabetes typ-2. Cellerna som opererades in i ögat kom från en frisk krabbmakak som avlivades. När den här typen av behandling görs i försök på människor som blivit diabetessjuka, används istället celler från människor som avlidit av andra skäl och godkänt organdonation.

Sedan 2003 är det förbjudet att utföra djurförsök på människoapor i Sverige, men det genomförs fortfarande försök på flera olika sorters apor även här. År 2018 fanns det 20 st primater på försöksanläggningar i Sverige varav hälften var krabbmakaker. 

Djurens Rätt arbetar för ett avskaffande av djurförsök och menar att utvecklingen av alternativa metoder måste få kraftigt ökade resurser.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

7 juli 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem