Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Sverige ett av fyra EU-länder med mer än 100 000 kycklingar per gård

Tiotusentals kycklingar i ett svenskt stall.
Tiotusentals kycklingar i ett svenskt stall.

I en nyligen publicerad rapport av European Parliamentary Research Service, EPRS, framkommer det att Sverige är ett av de länder med mest intensiv kycklingproduktion. Till skillnad från andra EU-länder har Sverige i genomsnitt över 100 000 kycklingar per gård och 99 % av kycklingarna är snabbväxande.

EPRS arbetar med att ge underlag för lagstiftning inom EU. Enligt deras nya rapport är intensiv kycklinguppfödning med snabb tillväxt ett av de största problemen inom kycklingindustrin. Den snabba tillväxten leder till problem för kycklingarnas välfärd och den intensiva produktionen är dålig för den omkringliggande miljön. Även antibiotikaanvändningen är hög för kycklingar i intensiv produktion. I Sverige används koccidiostatika rutinmässigt.

Intensiv broilerproduktion karakteriseras av höga beläggningsgrader, snabb tillväxt, väldigt stora gårdar och inomhus-djurhållning. 

90 % av kycklingarna i EU hålls på sätt som kan karakteriseras som intensiv produktion, medan siffran ligger på hela 99 % i Sverige. De flesta gårdar har beläggningsgrader, trängsel, med över 33 kg per kvadratmeter (15-17 st per kvadratmeter när de väger 2 kg) i EU inklusive Sverige. Kycklingarna slaktas redan vid 35-42 dagars ålder. Att det är möjligt beror på avel för snabb tillväxt. Den snabba tillväxten och trängseln leder bland annat till hälsoproblem och inaktivitet, medan hälsosamma kycklingar är aktiva en stor del av deras vakna tid. 

Flera problem med snabb tillväxt är benproblem, hältor, ascites och plötslig död.

Den enda berikningen i de flesta kycklingstallar är spån på marken, vatten och foder. De saknar sittpinnar, sandbad och gömställen. Något som gör att de stör varandra när andra sover eftersom alla tiotusentals kycklingar inte sover samtidigt. 

Framtidens kycklingproduktion

Men rapporten tar också upp att framtiden ser ljusare ut för kycklingarna. Den produktionsform som förväntas växa är den som är semi-intensiv, med lägre beläggningsgrader än industriell produktion och med mer långsamväxande kycklingar. Det är något som Djurens Rätt jobbar för, tillsammans med ett 30-tal andra organisationer i Europa genom European Chicken Commitment. Detta för att öka välfärden hos de kycklingar som har det sämst idag. 

Kycklingkonsumtionen förväntas fortsatt öka inom de närmsta 10 åren i EU. Därmed är det av oerhörd vikt att det finns incitament för ökad välfärd för de kycklingar som befinner sig i industrin och att det i sin tur också kan leda till minskad konsumtion.

Läs hela rapporten på engelska här.

Fler än 99 miljoner kycklingar dödas i Sverige varje år men hur ofta ser du en kyckling? Med kampanjen 99 miljoner visar Djurens Rätt upp livet för kycklingarna inom den svenska kycklingproduktionen.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

13 december 2019

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem