Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Sverige kan ta en ledande roll i utvecklingen av djurfria forskningsmetoder

Foto: Shutterstock

Sverige kan leda utvecklingen bort från djurförsök men för att det ska vara möjligt är det nödvändigt med kraftigt ökade satsningar. Forskningen har inte idag rimliga förutsättningar. Det menar Djurens Rätt som i en skrivelse framför organisationers synpunkter på Sveriges forskningspolitik de kommande åren.

Regeringen lämnar återkommande en forskningspolitisk proposition till riksdagen och Djurens Rätt har i en skrivelse lämnat synpunkter på nästa forskningspolitiska proposition som ska lämnas in under hösten 2020.

Djurens Rätts verksamhetschef Benny Andersson och ansvarig för djurförsöksfrågor Staffan Persson menar i skrivelsen att Sverige kan ta en ledande roll i utvecklingen av djurfria forskningsmetoder, men om det ska vara möjligt är det nödvändigt med kraftigt ökade satsningar. Forskningen har inte idag rimliga förutsättningar för det arbetet.

3R - Replace, Reduce, Refine - behöver vara en självklar del av forskningspolitiken. På så vis skapas forsknings- och djurskyddsmässiga vinster och i förlängningen ökad konkurrenskraft med hjälp av svenska forskningsrön.

Djurens Rätt föreslår att

  • Sverige ska utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för övergång till djurfria forskningsmetoder och handlingsplaner för minskning av djurförsöken inom olika forskningsområden.
  • Statens anslag för forskning om och utveckling av alternativa metoder till djurförsök samt validering av sådana i ett första steg ska ökas från 15 miljoner kronor per år till minst 150 miljoner kronor per år.
  • Forskningsfinansiärer ska inkludera 3R-kriterier i sina utlysningar och bedömningskriterier.
  • Det ska genomföras strategiska satsningar på forskningsinfrastruktur för forskning om och utveckling av djurfria forskningsmetoder, samt för användning av sådana i forskningen.
  • Sveriges 3R-center ska finansieras fullt ut också efter 2020 och det ska vara med medel som avsätts särskilt för denna verksamhet. Dagens nivå om 15 miljoner kronor årligen behöver ökas successivt.
Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

22 juni 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem