Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Sverige, kräv ett slut på de plågsamma djurtransporterna

Gris i en djurtransport
Foto: Shutterstock

Den 18 juli samlas ministrar från EU:s medlemsländer i EU:s jordbruks- och fiskeråd. På mötet kommer djurtransporter vara en punkt på agendan. Djurens Rätt har uppmanat Sveriges landsbygdsminister att ta ansvar och initiativ i arbetet mot de plågsamma djurtransporterna, bland annat genom en skrivelse.

EU-kommissionen ser just nu över EU:s djurskyddslagstiftning, inklusive djurtransportreglerna. Ett förslag ska presenteras under 2023. Djurens Rätt har uppmanat Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg att vara tydlig och kräva en ambitiös revidering av EU:s djurtransportförordning.

– Att medlemsländerna är tydliga med vad de vill se är oerhört viktigt nu. Sverige har ett ansvar och stora möjligheter tillsammans med sina ministerkollegor att sätta press på kommissionen att göra vad som krävs för att få ett slut på de plågsamma djurtransporterna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Som Djurens Rätt tidigare rapporterat om blev rekommendationerna från EU:s särskilda utskott för djurtransporter, ANIT, liksom resultatet från omröstningen i EU-parlamentet tidigare i år, en besvikelse. Ingen tydlig skrivning om att det behövs en gräns på max 8 timmars transporttid antogs. Inte heller någon rekommendation om ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.

Djurens Rätt vill se:

  • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • En maxgräns på 8 timmars transporttid. Max fyra timmar för kaniner och fåglar.
  • Ett förbud mot att transportera ej avvanda och dräktiga djur (för de där 40 % av dräktigheten har passerat).
  • Åtgärder för striktare efterlevnad av lagstiftningen. En fungerande kontroll är nödvändig och kännbara konsekvenser när överträdelser görs. Fler oannonserade kontroller behövs. 
  • Ett förbud mot transport av levande djur om den förväntade utomhustemperaturen överstiger 25 ̊C.

Djurens Rätt uppmanar nu att landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg tar initiativ till och tar en ledande roll i en diskussion om djurtransporter under nästa möte med EU:s jordbruks- och fiskeråd den 18 juli, i linje med punkterna ovan.

Stöd Djurens Rätts arbete mot de plågsamma djurtransporterna.

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

13 juli 2022

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem