Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Sveriges största äggpackeri Kronägg väljer bort burarna

Foto: Shutterstock

Djurens Rätt har under lång tid arbetat för att hönor i Sverige ska slippa leva i burar och för att burägg ska bli historia. Tidigare i år kunde vi meddela att samtliga svenska livsmedelskedjor säger nej till buräggen, och i juni gav EU-kommissionen sitt stöd till medborgarinitiativet End the Cage Age, vilket innebär ett slut för hönor i bur i EU inom en överskådlig tid. Efter den minskade efterfrågan går nu även Kronägg, Sveriges största äggpackeri, ut med en buräggsfri policy på sin hemsida.

Under flera år har Djurens Rätt arbetat för att förbättra situationen för hönorna. Fokus har legat på att få både konsumenter, livsmedelskedjor och företag att säga nej till buräggen. Något som organisationen gjort framgångsrikt. År 2008 hölls nära hälften, mer än 2 miljoner, av alla hönor inom den svenska äggindustrin i burar. Idag är den siffran omkring 500 000.

Den oerhörda minskningen på efterfrågan av burägg speglas såklart även hos äggproducenterna och produktionssystemen de använder sig av. De tre största äggpackerierna har tidigare meddelat att de inte ser någon framtid för burarna men fram tills i somras är detta inget som speglats offentligt på deras hemsidor. Nu har det ändrats då Kronägg, Sveriges största äggpackeri, nu går ut med att de sedan en tid tillbaka säger nej till burhållning av hönor. 

Kronägg

– Det kanske kan verka obetydligt med ett publikt ställningstagande när Kronägg redan slopat burarna. Men den här policyn skickar viktiga signaler till politikerna om att det är dags att agera. Konsumenter och företag har sedan länge varit tydliga med att de säger nej till burarna, och nu även Kronägg, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätts arbete för hönorna

  • Vi informerar allmänheten om situationen för djuren. Omkring 500 000 hönor lever i burar bara i Sverige. Burarna är så trånga att hönorna inte ens kan sträcka ut sina vingar utan att stöta i burväggarna eller varandra. Djurens Rätts målsättning är att göra burägg till historia. Vi har under många år arbetat aktivt med att förbättra situationen för hönorna och tillsammans med våra medlemmar har vi lyckats få alla livsmedelskedjor att ta avstånd från burhållning av hönor.
  • Vi sätter press på politikerna att förändra lagarna som påverkar djuren, i Sverige och på EU-nivå.
  • Vi driver inspirationssajten Välj Vego som ska göra det lättare för fler att välja bort animaliska produkter i maten. Konsumenten har stor makt att påverka situationen för djuren.
  • Vi uppmuntrar företag att anta policys med starkare djurskyddskrav än vad lagstiftningen kräver, i dagsläget har mer än 76 företag i Sverige gjort detta för hönorna.

Djurhållning i burar är grym, onödig och har ingen plats i dagens samhälle. Tack vare ditt stöd kan vi få bort burarna en gång för alla.

Linn Åkesson

Linn Åkesson | Kommunikationschef

27 augusti 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem