Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Tidigare stopp för pälsdjursfarmer i Nederländerna

Foto: Shutterstock

Den 23 juni 2020 röstade Nederländernas parlament igenom en tidigare stängning av landets 128 existerande farmer.

Anledningen till beslutet är att minkar på minst 17 farmer konstaterats smittade av covid-19 som tros kunna spridas från minkar till människor. 

Sedan tidigare fanns ett beslut om att farmerna skulle stängas till år 2024, men på grund av spridningen av covid-19 på farmerna röstades en omedelbar stängning igenom.

Samtliga farmer i Nederländerna ska nu preliminärt stängas ner under 2020, men hur det ska ske kommer beslutas under hösten.

Uppdatering 28 augusti 2020

Den nederländska regeringen har beslutat att alla minkfarmer måste stängas ned senast mars 2021 på grund av risken för smitta av covid-19. Redan har en tredjedel, eller 40-talet farmer, stängts på grund av utbredd smitta hos minkarna. Kvarvarande farmer kommer att kompenseras ekonomiskt eftersom förbudet tidigarelagts från 2024. Samtliga minkar som inte är smittade får slaktas och säljas som päls fram till mars.

Uppdatering 8 januari 2021

Den 8 januari 2021 trädde förbudet mot pälsdjursuppfödning i kraft i Nederländerna. Den sista minkfarmen stängde ett par veckor tidigare.

I pälsindustrin föds djur upp och dödas enbart för att människor vill klä sig i deras pälsar. Djuren hålls i små burar och deras levnadsvillkor skiljer sig mycket från det liv de är anpassade för. Hjälp oss förändra!

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

11 juli 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem