Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Tre svenska EU-parlamentariker ska granska djurtransporter

Den kommitté som ska granska Europas djurtransporter består av 30 ledamöter– och tre av dem är svenska.

Som vi tidigare har skrivit om tillsatte EU-parlament i juni en undersökningskommitté för djurtransporter. Kommittén ska undersöka EU-kommissionens och medlemsländernas ansvar vad gäller implementering av, och efterlevnad av, de gemensamma djurtransportreglerna.

Kommittén består av 30 ledamöter och nu står det klart att tre av dem är svenskar: Jytte Guteland (S), Fredrick Federley (C) och Peter Lundgren (SD) ingår alla tre i kommittén.

Djurens Rätt arbetar intensivt med djurtransportfrågan både nationellt och på EU-nivå. I september 2017 överlämnades mer än 1 miljon namnunderskrifter mot djurtransporterna, varav 140 000 från Sverige, utanför EU-parlamentet i Bryssel som en del av kampanjen #StopTheTrucks.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

26 juli 2020

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem