Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Tusentals djur räddade från djurförsök

Tusentals djur räddade från djurförsök
Foto: Pakhnyushchy/Shutterstock

Mer än 35 000 djur har de senaste fem åren räddats från plågsamma djurförsök för kemikalier i Europa tack vare insatser från European Coalition to End Animal Experiments, där Djurens Rätt är av medlemsorganisationerna.

I enlighet med EU:s kemikalielagstiftning REACH måste företag visa att de kemikalier de framställer är säkra för människor. I många fall innebär detta djurförsök, men innan djurförsöken genomförs måste en ansökan skickas in till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) för godkännande.

Ansökningarna är offentliga i 45 dagar och i flera år har koalitionen European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), där Djurens Rätt är en av medlemsorganisationerna, rekryterat toxikologiexperter för att ur ett vetenskapligt granska ansökningarna. I flera fall har de kommit fram till att djurförsöken inte är nödvändiga.

Sedan 2012 har ECEAE:s arbete resulterat i att mer än 35 000 djur har sluppit utsättas för plågsamma djurförsök. Tillsammans med andra rättsliga och vetenskapliga framgångar under de senaste åren har sammanlagt mer än 60 000 djur sluppit undan djurförsök för kemikalier i Europa!

Läs mer det framgångsrika arbetet här

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg | Ansvarig för internationella frågor

29 augusti 2017

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem