Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Tyskland inför nya direktiv för hantering av hankycklingar i äggindustrin

Tyskland har sedan tidigare försökt förbjuda att hankycklingar slaktas av äggindustrin. Då det inte gett den effekt man hoppats på så har man nu hittat en ny metod för att minska på lidandet för hankycklingarna

Förra året kunde vi skriva om att Tyskland förbjudit slakt av nyfödda hankycklingar i äggindustrin. Planen har varit att hankycklingarna ska födas upp och slaktas på samma sätt som de kycklingar man använder för matproduktion. Lagen har varit omdiskuterad och överklagande från näringsidkare har lett till att den inte gått att implementera på det sätt man tänkt från början.

I år har man dock valt en ny lösning som man hoppas ska kunna vara i bruk i hela Tyskland senast 2017. Al-Jazeera skriver att Leipzigs universitet har utvecklat en metod som går ut på att könsbestämma ägg innan de kläcks. Genom att identifiera om ägget innehåller en höna eller en tupp så ska man kunna sortera ut tupparna och använda dessa ägg som foder utan att orsaka dem lidande. Studier har visat att de embryon som finns i ägg inte utvecklar smärtreceptorer förrän tidigast dag 11. Med den här metoden kan man med stor exakthet könsbestämma ägg redan dag 9. Ägg brukar i regel kläckas efter 21 dagar.

Tysklands jordbruksminister Christian Schmidt säger till tidningen Bild att metoden kommer implementeras i äggindustrin mot slutet av 2016, och målet är att slakt av hankycklingar ska upphöra helt under 2017. Huruvida fler länder i EU kommer att följa Tysklands exempel återstår att se.

Varje år maler äggbranschen ned eller kväver 300 miljoner hankycklingar i EU, det gäller även om det är ekologiska ägg. I dagens Metro skriver vår förbundsordförande Camilla Björkbom om hur äggindustrin fungerar.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

1 april 2015

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem