Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Utblick: Labours djurpolitik

Ibland är det intressant att göra en utblick för att se hur andra länder klarar sig djurpolitiskt i jämförelse med i Sverige. Trots Brexit-kaos har Labour ägnat tid till sin politikutveckling och i slutet av augusti släppte partiet sitt djurvälfärdsmanifest. Vi har tittat närmare på deras förslag.

Storbritannien sticker redan ut vad gäller djurvälfärd. I Animal Protection Index hamnar landet i toppkategorin A, medan Sverige tar en placering i kategori B.

Det första som går att säga om Labours manifest är att de är intresserade av frågorna och är ambitiösa. Inledningsvis tydliggör Labour att de vill vara partiet som arbetar med djurvälfärd, det självklara valet. Labours webbsida om djurvälfärd är också föredömlig.

I manifestet beskrivs framgångar men de betonar samtidigt att deras ambitioner förpliktigar. De betonar att de ständigt behöver utvecklas för att kunna ligga i framkant. De understryker att de inte tänker sätta sig till ro.

I Sverige blir allt för ofta svaren på djurpolitiska sakfrågor att 1) Sverige är redan bra på djurvälfärd (vilket kan tolkas som att de är ganska nöjda) alternativt 2) att de tänker driva frågan i Bryssel och inte på hemmaplan (vilket kan tolkas som ett sätt att lägga frågan på säkert avstånd). I Labours manifest finns inte någon liknande argumentation.

Tillvägagångssättet som Labour tagit fram sitt manifest på är också spännande. De har bjudit in organisationer, forskare och sammanlagt låtit 6 000 personer tycka till om frågor. Engagemanget är stort och Labour verkar betraktar det djurpolitiska engagemanget som en viktig opinion att ta i beaktande.

Manifestet består av 50 konkreta punkter som partiet tänker arbeta med den dagen de får chans att bilda regering. Förslagen är föredömligt konkreta och tydliga. Det finns inte många om eller men.

Labours förslag är rekommenderad läsning för den som vill få inspiration. Här kommer några punkter som är intressanta för Sverige. Inga av följande punkter är införda här.

  • Tillsätt en djurombudsman som ska säkerställa att djurvälfärd beaktas i lagstiftningsarbetet. Som har till uppgift att sammanställa den senaste forskningen och som lyfter fram ”best practice”.
  • Förbud mot att koka humrar och kräftor levande.
  • Fasa ut burar till år 2025. Det innebär till exempel att burägg försvinner.
  • Förbjud export av levande djur för slakt.
  • Förbjud import av gåslever. Gåsen tvångsmatas på ett grymt sätt för att levern ska svälla.
  • Skapa regler för visselblåsare bland anställda på slakterier.
  • Förbjud import av päls. I Storbritannien är pälsnäringen redan förbjuden i likhet med de flesta andra europeiska länder medan det i Sverige är lagligt.
  • Öka ambitionerna för att övergå till en djurfri forskning. Målet är att fasa ut djurförsök helt och hållet.

Riksdag och regering kan kännas som någonting som finns långt borta någonstans, men politikerna i riksdagen är ofta närmre än du tror. Det är också de som kan påverka vår svenska djurskyddslag och hur djuren har det.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund | Enhetschef Politiskt arbete

24 september 2019

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem