Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Var femte hönsbur försvann under 2017

Var femte hönsbur försvann under 2017
Foto: Shutterstock

Enligt statistik från äggbranschen som Djurens Rätt har tagit del av så användes åtta miljoner hönor i den svenska äggproduktionen i slutet av 2017, fler än någonsin tidigare. En miljon av dem sitter fortfarande i burar, trots att tanken på förbud av dessa var på agendan redan för 30 år sedan.

– Äggindustrin är sinnebilden för begreppet djurfabrik. Hönorna behandlas i stor utsträckning som äggläggande maskiner, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Det finns dock flera ljuspunkter med 2017-års statistik från den svenska äggproduktionen.

När Djurens Rätt för tio år sedan startade sin kampanj för en buräggsfri detaljhandel hölls hela 40 procent av hönorna i Sverige i burar - vilket då innebar 2,3 miljoner hönor. Sedan dess har den andelen hönor som hålls i burar sjunkit, medan det totala antalet hönor inom äggproduktionen har ökat.

Under 2017 har den kraftiga ökningen av antalet hönor i äggproduktionen dock stannat av och antalet som hålls i burar har minskat med mellan 200 000 och 250 000 hönor - vilket motsvarar att var femte bur har försvunnit under 2017.

Produktionen har flyttats till burfria system, inklusive de som har tillgång till utevistelse. 1,6 miljoner finns i system med utevistelse idag, jämfört med 1,2 miljoner hönor 2015.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

25 januari 2018

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem