Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Videoupptagningar visar hur djur utsätts för stort lidande vid transporter till Turkiet

SVT rapporterade den 11 januari om allvarligt lidande hos djur som transporteras från EU till Turkiet.

Djurrätts- och djurskyddsorganisationerna Animal Welfare Foundation, Eyes on Animals, Compassion in World Farming och Tierschutzbund Zürich har granskat förhållandena under djurtransporter från Ungern, Bulgarien, Grekland, Österrike och de baltiska länderna till Turkiet.

Enligt organisationerna fraktades en miljon får och kor från EU till Turkiet för att slaktas under perioden oktober 2010 till november 2011. Granskningen med videoupptagningar visar att djuren utsätts för allvarligt lidande och att flera brott mot EU:s regler begås. Djuren tvingas vänta i timmar och ibland dagar vid gränsen till Turkiet. Vid ett tillfälle stod två transporter med får från Grekland vid gränsen hela fyra dagar vilket ledde till att 14 av fåren dog. Transporterna är överbelagda med djur, temperaturen hög, ventilationen dålig och djuren får inte tillräckligt med mat och vatten.

Djurens Rätt arbetar för att djurens situation vid transporter ska förbättras både i Sverige och internationellt. Vi kräver att:

  • djur aldrig ska transporteras under längre tid än 8 timmar till slakt
  • exporten av levande djur stoppas
  • djur inte ska skadas eller dö i samband med transporter
  • mer resurser till kontroller av djurtransporter tillförs
  • en slakttransport aldrig ska köra längre än till det närmaste slakteriet.
Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

12 januari 2012

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem