Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Webbinarium: Stöd och subventioner till animalieproduktion - vilken effekt har ekonomiska styrmedel och hur kan de utvecklas?

Vilken typ av stöd finns i dagens livsmedelssystem, vilka produkter gynnas och hur påverkar stöden konkurrensen i matbranschen? Vilka åtgärder behövs för att ställa om till en större andel växtbaserad mat i Sverige? Detta är några av de frågor vi vill undersöka under det här webbinariet.

Webbinariet spelades in den 26 november 2021.

Medverkande

  • Måns Ullerstam, grundare av Kale United, ett svenskt bolag som distribuerar och investerar i växtbaserade bolag
  • Cecilia McAleavey, ordförande för Växtbaserat Sverige, en branschorganisation för företag i livsmedelskedjan som vill främja omställningen till ökad produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel.
  • Cecilia Mille, sakkunnig i hållbarhetsfrågor på Djurens Rätt
  • Moderator för samtalet är Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef på Djurens Rätt

Information

"Lönsamheten i animalieproduktionen behöver höjas bl.a. genom ökad produktivitet för att möjliggöra ökad produktion. En ökad nationell animalieproduktion kan skapa förutsättningar för en ökad andel konsumtion av svenskt kött."

Den här formuleringen finns i Sveriges nationella Livsmedelsstrategi, som ska sätta ramarna för politiken på området fram till 2030. Detta samtidigt som EU presenterar ett nytt lagstiftningsinitiativ för “Ett hållbart livsmedelssystem”, den stora köttproducenten Danmark satsar 1,25 miljarder danska kronor på att främja inhemsk produktion av växtbaserad mat, och FN riktar hård kritik mot subventionerade animalier som kött och mjölk.

Hur mycket skattemedel som årligen går till djurproduktion är svårt att få fram siffror på eftersom redovisningen av utbetalade stöd sällan kategoriseras efter vad som produceras, utan exempelvis som gårdsstöd eller marknadsföringsinsatser. Direkta subventioner utgjorde enligt en rapport från Jordbruksverket 1,3 miljarder kronor i animaliesektorn 2018, vilket kan jämföras med endast 6 miljoner kronor i vegetabiliesektorn samma år. Gårdstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag ingår inte i detta belopp utan är en särskild post i den ekonomiska kalkylen för jordbruket. Värdet för dessa stöd och ersättningar uppgick till 9,6 miljarder kronor 2018, och i det beloppet ingår även annan jordbruksverksamhet än djurhållning.

Webbinariet arrangerades i samarbete med:

NBV

Bild på Cecilia Mille

Cecilia Mille | Sakkunnig i hållbarhetsfrågor

11 november 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem