Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Webbinarium: Två år med nya djurskyddslagen - politikens roll för djuren

För nästan precis två år sedan, den 1 april 2019, trädde Sveriges nya djurskyddslag i kraft. Under vårt webbinarium den 26 mars fick vi höra om och diskutera vilken roll politiken har för djurvälfärden och vad Jordbruksverkets djurskyddsstrategi betyder i praktiken.

Den nya djurskyddslagen har tydliggjort att djur har rätt att bete sig naturligt och uttrycker att djur ska hållas och skötas på ett sådant sätt att deras välfärd främjas. Nu när två år gått ställer vi oss frågan, vad betyder det att vi har en ny djurskyddslag? Räcker det, eller vad mer behöver hända?

För att reda ut begreppen deltar två experter på området: Frida Lundmark Hedman, filosofie doktor, adjunkt i djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet och Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket. I ett avslutande panelsamtal deltar också riksdagsledamot Marléne Lund Kopparklint (M) och Djurens Rätts etologer Anna Harenius och Linda Björklund.

Medverkande

Frida Lundmark Hedman, filosofie doktor, adjunkt i djurskydd. Forskar och undervisar vid Sveriges lantbruksuniversitet, främst inom området djurskydd och lagstiftning. Har tidigare jobbat som djurskyddsinspektör samt som handläggare på Djurskyddsmyndigheten och Jordbruksverket. Frida Lundmark Hedman kommer att hålla ett föredrag med titeln “Djurskyddslagen – från politiska viljeyttringar till faktisk tillämpning”, om de intentioner och politiska viljeyttringar som finns bakom djurskyddslagen, hur dessa har förändrats över tid och hur de faktiskt kan påverka hur svensk djurhållning ser ut, vilken djurvälfärd som uppnås och hur tillämpningen i samband med djurskyddskontrollen sker.

Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket som är regeringens expertmyndighet på djurskyddsområdet. Helena Elofsson kommer att berätta i korthet vad som hänt sedan 2019, kopplat till den nya lagen, samt vad som är på gång nu på djurskyddsområdet hos Jordbruksverket. Dessutom får vi höra mer om Jordbruksverkets djurskyddsstrategi som sträcker sig från 2020-2025.

Marléne Lund Kopparklint (M), riksdagsledamot och medförfattare till riksdagsmotionen "Djurskydd, Motion 2020/21:3358". Ett av motionens förslag är att regeringen ska följa upp hur den nya djurskyddslagen har implementerats i Sverige. Marléne Lund Kopparklint deltar i panelsamtalet.

Panelsamtal
En paneldiskussion avslutar webbinariet där Frida Lundmark Hedman, Helena Elofsson och Marléne Lund Kopparklint deltar med Djurens Rätts etologer Linda Björklund och Anna Harenius.

Modererar webbinariet gör Anna-Clara Acevedo, politiskt sakkunnig på Djurens Rätt.

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

4 mars 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem